Hướng dẫn sử dụng công cụ đặt hàng Tín Mã

Unknown
 Trước tiên cần phải đăng nhập tài khoản để mua hàng
- Chọn hình thức đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google- Đăng nhập xong, bắt đầu mua hàng trên taobao, 1688, tmall.
Ví Dụ trên web Taobao.com:

Sau khi chọn đầy đủ thuộc tính của sản phẩm >> nhấn vào nút "Đặt Hàng Tín Mã"Vậy là mua thành công