Hướng dẫn Cài Đặt Công Cụ Đặt Hàng Tín Mã

Unknown
* Hướng dẫn Cài Đặt Công Cụ Đặt Hàng Tín Mã

Đầu tiên ta vào trang đặt hàngKéo xuống ta sẽ thấy nút cài đặt


Vậy là ta đã cài đặt xong công cụ đặt hàng Tín Mã trên taobao, 1688, tmall