Giới Thiệu

Unknown

Tín Mã là đơn vị cung cấp dịch vụ nhập hàng Trung Quốc từ các website thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc. Dịch vụ của  Tín Mã  bao gồm:

- Tư vấn tìm kiếm nguồn hàng Trung Quốc trên các website bán buôn, bán lẻ hàng đầu Trung Quốc như: 1688.com, taobao.com, tmall.com.
- Mua hàng và kiểm tra hàng hóa.
- Đóng gói và làm việc với các đơn vị vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam.
- Khiếu nại nhà cung cấp Trung Quốc, hỗ trợ đổi trả hàng hóa.