Hướng dẫn quản lý giỏ hàng

Unknown
- Vào giỏ hàng để vào trang quản lý- Kiểm tra đơn hàng và chọn "Dịch vụ kèm theo" để bảo đảm chất lượng sản phẩm.- Điền thông tin đầy đủ và bấm "Xác nhận đơn hàng"